Tijekom 2005. godine, uz pomoć šefa Sudskog registra u Slavonskom Brodu, Davorina Pavičića, poslovni partner Ivan Rimac besramno me opljačkao protuzakonito prodavši (i) moju polovicu Slavonije DI - samome sebi.

Kako bi se zaštitili od progona, Rimac i pomagači mu iz slavonskobrodskog establišmenta pokrenuli su proces moje kriminalizacije s ciljem da me onemoguće u obrani vlastite imovine, a time i pravne države. Budući da je Rimac imao financijsku, a pomagači mu pravosudnu moć, u tome su i uspjeli.

Nakon montiranog procesa 2013., tročlano Sudsko vijeće Županijskog suda u Slavonskom Brodu - sastavljeno od dvoje političara i jedne oportunizirane sutkinje - kao lopova, osudili su me na tri i pol godine robije.

Vrhovni sud je, pak, dvije i pol godine dosuđene mi kazne zatvora vratio na ponovno suđenje, dok je opravdanost moga slanja u jednogodišnje zatočeništvo potvrdio pravomoćnom presudom.

To što sam kao zarobljenik proživio u najtežoj dionici 67-godišnjeg života, djelomično sam opisao u knjizi Kopilad koju na ovom mjestu objavljujem u fragmentima.

K  O  P  I  L  A  D

Dnevnički zapisi iz kaznionica Remetinec i Požega od 30.1. do 30.10.2019.

Ako Boga ima

45. dan, petak, 15. ožujka 2019.


Ministarstvu pravosuđa, ustvari, pomoćniku ministra za zatvorski sustav, rukom sam napisao molbu za odobrenje korištenja prijenosnog računala (laptopa) koju u nastavku donosim u cijelosti.

„Na temelju članka 133. st. 2. Zakona o izvršenju kazne zatvora, 14. listopada 2013. godine, pomoćnik ministra pravosuđa, Ivan Šimac, izdao je svoju suglasnost na Kućni red Kaznionice u Požegi temeljem koje je, ustvari, zatvorenicima zabranio korištenje računala i kad je ono tek supstitut za pisaći stroj, a sasvim je primjereno tretirati ga osnovnim alatom za pisanje u 21. stoljeću.

Za potrebe dvaju velikih sudskih procesa u tijeku, moram se ozbiljno pripremati ispisujući, doslovno, stotine stranica teksta. Ako bih to morao činiti kao na početku prethodnog stoljeća, olovkom ili mehaničkim pisaćim strojem, bio bih diskriminiran u odnosu na Državno odvjetništvo kojem na raspolaganju stoje sve, i na internetu dostupne, informacije.

Zbog toga, molim Vas odobrite mi korištenje laptopa - bez internetske veze, osim pristupa stranicama institucijama Republike Hrvatske, Narodnim novinama, Hrvatskoj enciklopediji i Hrvatskom jezičnom portalu.

Uz korištenje laptopa za pisanje, molim dopust za unošenje svih službenih dokumenata vezanih uz moje parnice u tijeku te ispis dokumenata vezanim s tim - na mom ili zatvorskom printeru - uz nadzor službene osobe.

Odluka o ovoj molbi potrebna mi je hitno, a u slučaju negativnog rješenja, molim Vas pouku o pravnom lijeku.“

Kao kockicu iz mozaika, u kojem je vidljiv odnos države prema zatvoreniku, prenosim 13. svibnja 2019. pristigli odgovor iz Uprave za zatvorski sustav i probaciju - bez pouke o pravnom lijeku - potpisan od pomoćnice ministra pravosuđa, Jasne Špero.

„Predmet: Jerko Zovak, zatvorenik - odgovor, daje se (piše kao da se odgovor dao sam po sebi op.a.) vezano uz vaše traženje od 30. travnja 2019. godine za korištenjem prijenosnog računala s mogućnošću pristupa određenim mrežnim stranicama tijekom izdržavanja kazne zatvora, naglašavamo kako su člankom 61. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (,,Narodne novine“ broj … dalje u tekstu: Zakon), odredbama relevantnih podzakonskih propisa i Kućnoga reda Kaznionice u Požegi definirane dopuštene stvari zatvorenika. Osim toga, temeljem članka 61. stavka 3. i 4. Zakona, ukoliko isto nije protivno kućnom redu, interesima sigurnosti i potrebama pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora, upravitelj može zatvoreniku dopustiti zadržavanje druge stvari u vrsti i količini koja je propisana kućnim redom.

Ostale knjige

Ostali fragmenti iz knjige